תפילות ימים נוראים

סליחות

Yigdal / יגדל
Special tune for יגדל during ימים נוראים. Sung at the end of Arvit. Version sung by Asher Heinowitz / אשר היינוביץ

Beginning of Shacharit / תחילת תפילת שחרית
beginning-of-shacharit-yamim-noraim

Avinu Malkenu / אבינו מלכנו
Avinu Malkenu is said throughout the 10 days of atonement (עשרת ימי תשובה).
This is a moving tune sung for the כתבנו / חתמנו stanzas (e.g. אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ כתבנו / חָתְמֵנוּ בְּסֵפֶר חַיִּים טובִים until אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ כתבנו / חָתְמֵנוּ בְּסֵפֶר סְלִיחָה וּמְחִילָה).
Avinu-Malkenu

Hineni HeAni MiMaas / הנני העני ממעש
Prayer the Chazan says before the Amida (שמונה עשרה) on Rosh Ha’Shana and Yom Kippur.
The recording below is actually of my father, Ronny Horovitz z”l.
Hineni-HeAni-MiMaas

U’Netane Tokef / ונתנה תוקף
A cornerstone of the תפילת ימים נוראים, this special prayer has many melodies. The Horovitz family had it’s own emotional tune, and still uses it today.
This tune seems based on a tune by Louis L – Unetane Tokef by Louis Lewandowski.
The Israeli members of the Horovitz family, often mix it together with the well known “Beit Hashita Melody”, composed by Yair Rosenblum (יאיר רוזנבלום) after the Yom Kippur was to commemorate the fallen members of Kibbutz Beit HaShita.

Amida Repetition / חזרת הש”ץ 

 • תחילת חזרת הש”ץ לשחרית, מוסף ומנחה ביום כיפור –
 • קדושה –
 • ויאתיו כל לעבדך – Another tune by Louis Lewandowski – Vye’etayu and Uvenucho Yomar by Louis Lewandowski (Vye’etayu starts around 3:25 min.). And another recording of Vye’etayu by Louis Lewandowski
 • (עלינו לשבח (מוסף –
 • (הורם מה שיאמרו … ואתה תשמע מן השמים (אלוקינו ואלוקי אבותינו לאחר עלינו – horem-ma-sheyomeru
 • זכרתי לך – סוף סדר זכרונות בתפילת ראש השנה – This was one of the family favorites and was also sung during Ronny’s Shloshim memorial service – Zacharti Lach by Louis Lewandowski
 • אתה נגלית – תחילת סדר שופרות בתפילת ראש השנה – Another one Ronny was famous for. This is a tune he picked up during his days in Gateshead Yeshiva –
 • (אנא תבוא לפניך תפילתנו (הקדמה לוידוי הקצר ביום כיפור – ana-tavo-lefanecha-tefilatenu-before-ashamnu-bagadnu

Kol Nidrey / כל נדרי
Prayer at the opening of Yom Kippur, the day of atonement.

 • The recording below is actually of my father, Ronny Horovitz z”l.
  “כל נדרי, החל מ”אור זרוע לצדיק – Kol-Nidrey
 • End of Kol NIdrey from ונסלח until ברכת שהחיינו. Also includes סלח נא לעוון העם הזה which is said at other times during יום כיפור – kol-nidrey-venislach-until-shehecheyanu

Seder Ha’avoda / סדר העבודה
During Musaf of Yom Kippur we include a description of the way the High Priest (Cohen Gadol) would atone for עם ישראל in בית המקדש.
This is one of the high points of the Yom Kippur prayers. These are some of the tunes the Horovitz family uses.
The recordings below are actually of my father, Ronny Horovitz z”l.

Ne’ila on Yom Kippur / נעילה ביום כיפור

Tunes for this section sung by my uncle Rabbi Jonny Horovitz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *